Oznámenie o začatí stavebného konania-verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania verejná vyhláška (pdf)