Oznámenie o začatí stavebného konania Ing. Mária a Pavol Murín

Oznámenie o začatí stavebného konania Ing. Mária a Pavol Murín