Oznámenie o začatí stavebného konania – apartmánový dom III., IV.

Oznámenie o začatí stavebného konania – apartmánový dom III., IV.