Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia – Anna a Marek Majdiš

01 – situacia Anna a Marek Majdiš