Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img