Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojené s miestným zisťovaním

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img