Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania_ Oravská Lesná – Flajšová – Rozšírenie NNK