Oznámenie o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Oravská Lesná 299

Výberové konanie na obsadenie funckie (pdf)