Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Paráč, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img