Oznámenie o strategickom dokumente

Nízkouhlíková stratégia žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 (pdf)