Oznámenie o opakovanej dražbe

Oznámenie o opakovanej dražbe