Oznam pre všetky domácnosti v našej obci

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017. Cieľom tohto projektu je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácií domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch FEBRUÁR až APRÍL 2017.

V tomto období náhodne vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou obyvateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov. 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img