OZNAM ARRIVA

V súlade s opatrením ŽSK , ktoré upracuje prevádzkový režim PAD od 25.1.2021 bude dopravná spoločnosť ARRIVA Liorbus, a s., naďalej  prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v období

                   do 07. 02. 2021 v prázdninovom režime.

V prípade, akýchkoľvek zmien budú opätovne kontaktovať s úpravou režimu prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy na území ŽSK.

SOR-1