Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020

Opatrenia – rúška

Opatrenie prevádzky a HP