Opatrenia RÚVZ Dolný Kubín – COVID 19

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (pdf)