OÚ Žilina – Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

OÚ Žilina - Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia