Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  v územnom obvode okresu Námestovo dňom  05.05.2020  o 07,oo hod.

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov