Obecný kalendár na rok 2019

Oznamujeme občanom, že si môžu vyzdvihnúť Obecný kalendár na rok 2019 na Obecnom úrade.