Obecná knižnica zakúpila nové knihy

ORAVSKÁ LESNÁ
Čitateľov potešili nové knihy
Obecná knižnica má vo svojom fonde v súčasnej dobe viac ako 11-tisíc kníh a 2050 návštevníkov ročne.
Aj tento rok sa zapojila do projektu akvizície knižného fondu a získala finančné prostriedky na zakúpenie nových publikácií. Z Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať 1000 eur. Zámerom projektu s názvom Knižnica, ostrov múdrosti, relaxu a nápaditých kníh bolo doplniť už zastaraný knižný fond o novú pútavú krásnu literatúru pre žiakov základnej školy aj povinnú literatúru pre študentov stredných a vysokých škôl.
Zakúpili sme138 nových publikácií. Ide hlavne o knihy z oblastí pedagogiky, andragogiky, výchovy detí a problémového správania, náboženskej literatúry. Zakúpili sa aj encyklopédie, náučné publikácie, knihy z histórie a zemepisu. Deti sa tešia z kníh krásnej literatúry, poézie, prózy.
Z prostriedkov získaných z fondu na podporu umenia sa podarilo z časti obnoviť už pomerne zastaraný knižný fond. Tieto prostriedky ale nepostačujú, pretože poškodených a obsahovo zastaraných kníh evidujú ešte veľa. Za posledné štyri roky sa vďaka pomoci Fondu na podporu umenia podarilo získať 4500 eur na nákup kníh a regálov do knižnice. „Veríme, že vďaka zakúpeným publikáciám sa knižnica stane ostrovom múdrosti, poznania a bude pomáhať pri formovaní našich detí.“ Jakubová.
Logo fondu, text
18 1 14 16 14 1311.17 5

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img