Obec Oravská Lesná hľadá poskytovateľa služieb na úseku údržby obce

MM