Návrh zmeny a doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná

01 sv_za2d (pdf)

02 kun (pdf)

03 doprava (pdf)

04 vodné hospodarstvo (pdf)

05 energetika (pdf)

06 ochrana prírody (pdf)

07 PPf_zad_1 (pdf)

Oravská Lesná doprava-zad2_R1 (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmena a Doplnok č.2 ÚPN-O Oravská Lesná (pdf)

Schéma (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente (pdf)