Návrh VZN č. 04/2021 o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách obce Oravská Lesná