Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (pdf)

Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ 2020-2022 (pdf)