Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 (pdf)