Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná

Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 (pdf)