Návraty do nedávnej minulosti

Bývanie predstavuje nenahraditeľnú potrebu každého človeka. Je to domov nielen pre jednotlivca, ale predovšetkým pre rodinu, základ života i celej spoločnosti. Domov nie je len sídlom ale aj príležitosťou ukázať okoliu svoje spoločenské postavenie. V druhej polovici 20. stor. sa životný štýl veľkej väčšiny obyvateľov Slovenska veľmi zmenil. Tieto zmeny boli veľmi viditeľné na Orave. Tento región bol až do druhej svetovej vojny v podstate agrárnou oblasťou s malými mestečkami a veľká väčšina obyvateľov žila v dreveniciach veľmi tradičným spôsobom. Budovanie priemyslu a infraštruktúry viedlo k tomu, že v mestách ako Dolný Kubín, Trstená, Námestovo alebo Nižná vznikali celé nové mestské štvrte s murovanými rodinnými domami a panelákmi s veľkým počtom nájomných bytov. Pre ľudí, budujúcich si svoj nový životný štýl sa stalo vzorom meštianske bývanie polovice 20. stor.

Príďte na výstavu Návraty do nedávnej minulosti, ktorá sa venuje domácnostiam 60. a 70. rokov.
Výstava vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne potrvá do 22.10.2017Navraty-do-nedavnej-minulosti-2017

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img