Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2019

Pozvánka na OZ 11.04.2019 (pdf)