Komunálny odpad

Oznamujeme študentom, ktorí do konca februára 2020 predložia na Obecný úrad Oravská Lesná doklad od poskytovateľa ubytovania, že v poplatku za ubytovanie je zahrnutý aj poplatok za zmesový komunálny odpad, im bude v zmysle §5 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, znížená sadzba poplatku za komunálny odpad na sumu 0,0274€ za osobu na kalendárny deň, čo činí ročne 10 €.