KOMPOSTÉRY

Pokračujeme v prideľovaní kompostérov, vydávať sa budú na ZBERNOM DVORE v prevádzkových hodinách.

Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz.

Zberný dvor