Kominárske služby

Občania, ktorí majú záujem o kominársku službu sa môžu nahlásiť do 8.10.2018 t.j. pondelok na tel. čísle: 043/55 93 122 alebo osobne na Obecnom úrade.