Kalvária Zákamenné

Kalwaria Zákamenné

Kalvária Zákamenné

Kalvária Zákamenné, prameň sily, lásky a nádeje

Kalvárie a krížové cesty na Slovensku sa stavali od 17. storočia. Kalváriu v obci Zákamenné dal postaviť farár Juraj Ondriš (1814-1893), ktorý pôsobil v obci 40 rokov. Bol podporovateľom slovenských podujatí a inštitúcií, zakladajúcim členom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha, predplatiteľom a rozširovateľom slovenskej tlače. V roku 1862 sa pričinil o výstavbu kalvárie s kaplnkami a krížovou cestou na vŕšku oddávna nazývanom Kalvária. Pod jeho vedením vybudovali veriaci 14 kaplniek so zastaveniami, kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, kaplnku Božieho hrobu a v roku 1878 aj kaplnku sv. Heleny. V kaplnkách boli pôvodne umiestnené obrazy maľované na plátne od známych oravských maliarov Ráčkajovcov, žiaľ nezachovali sa. Značne ich poškodila vlhkosť. Spišská kapitula v roku 1895 obstarala nové obrazy do kaplniek „v štýle reliéfov“. Tieto obrazy pochádzali z mníchovského ateliéru. Rovnaké obrazy krížovej cesty môžeme dnes nájsť aj v Smoleniciach a Dolných Orešanoch.

Kaplnka bola renovovaná v rokoch 1879, 1931, 1955 a 1961. V roku 2016 sa začala príprava projektu na komplexnú obnovu celej Kalvárie, ktorú začal starosta Milan Vrábeľ. V roku 2021 začala komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Kalvárie. Slávnostné požehnanie celej obnovenej Kalvárie sa konalo v nedeľu 14.08.2022. Od roku 1922 sa v obci Zákamenné 15. augusta slávi odpust „na zeľnú“. Tradíciu krojovaných sprievodov založil miestny farár Dr. Peter Makoš.