Informačný materiál o triedení odpadu

 

Nie je odpad ako odpad 1 papier 3   Plasty 2Sklo 4Kov 5 elektro 6 (1)elektro 6 (2)