Informácia o „Oznámení o čase a mieste konania volieb a doručení zoznamu kandidátov do NRSR“

Oznámenia o čase a mieste konania volieb spolu so zoznamom kandidátov do NRSR 2016 boli doručené do všetkých domácností v našej obci. Vzhľadom na to, že oznámenie sa doručuje do každej domácnosti, neuvádzajú sa v ňom mená a priezviská voličov – členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov. Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, obec doručila na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img