Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 27. 04. 2021

1.

Predajňa metrového textilu Olbertová Anna ponúka akciu 30 % zľavu na všetok metrový textil.

2.

Oznamujeme občanom, že v priebehu týchto dní budú doručené rozhodnutia o vyrubení poplatku za PDO (smeti) a daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej situácii prosíme, aby ste využili prednostne bezhotovostnú formu úhrady. 

3.

V piatok 23. 04. pri hotely Tyrapol sa našli Smart hodinky Apple. Kto ich stratil nech sa informuje na obecnom úrade, 043/55 93 128.

4.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Oravská Lesná

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom.

Málokto si uvedomuje, že tieto činnosti priamo ohrozujú ľudské životy!

Oheň sa môže na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké ekologické škody.

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare odpadov, suchej trávy, krovín a lesných porastov.

Chceme Vás preto upozorniť na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi:

Fyzická osoba nesmie:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmú:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Preto Vás dôrazne upozorňujeme najmä na nebezpečenstvo vypaľovania trávnych porastov, kríkov a stromov, ale aj odpadov, ktoré je zakázané !

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 €.

Vážení občania, žiadame Vás, nielen o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ale aj o to, aby ste dostatočnú pozornosť venovali Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Je na nás všetkých, aby sme si uvedomili našu zodpovednosť a svoje aktivity nespájali s rizikom vzniku požiaru. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie bez strát, začo Vám úprimne ďakujeme.

Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode – Vaši hasiči.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img