Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 19. 5.2021

 

1.

 

Firma MB vykupuje zlato, striebro a platinu v akomkoľvek stave a množstve. Výkup sa uskutoční dnes t.j. streda 19. 05. 2021 od 10.00 do 14:00 hod. v chodbe v kultúrnom dome.

2.

Oznamujeme občanom, že dňa 20. 05. 2021 t.j. štvrtok bude v našej obci zber elektroodpadu ako sú práčky, chladničky, mikrovlnky, kanvice, televízori, počítače, mobily, rádiá, elektrické hračky a rôzne iné elektrospotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad sústreďovali popri ceste alebo odviezli na zberný dvor.

3.

Oznamujeme majiteľom lesných pozemkov v našej obci, že dnes 19. 05. 2021 t.j. streda o 15.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční informačné stretnutie so zástupcom URBARIÁTU našej obce, zástupcom Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru a zástupcom LESOV SR, pracovisko Námestovo.

Obsahom stretnutie bude informovanie súkromných vlastníkov lesov (lesných porastov) v katastri našej obce o podmienkach ďalšieho obhospodarovania týchto lesných porastov v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Zároveň bude možnosť získať informácie o finančných nákladoch spojených s obhospodarovaním lesných porastov pod záštitou URBARIÁTU.

Počet osôb, ktoré sa môžu na stretnutí zúčastniť, je limitovaný, preto prosíme, ak je to možné, za viacerých vlastníkov ustanoviť kompetentného zástupcu.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img