Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 17. 5.2021

 

1.

Oznamujeme majiteľom lesných pozemkov v našej obci, že dňa 19. 05. 2021 t.j. streda o 15.00 hod. v kultúrnom dome sa uskutoční informačné stretnutie so zástupcom URBARIÁTU našej obce, zástupcom Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru a zástupcom LESOV SR, pracovisko Námestovo.

Obsahom stretnutie bude informovanie súkromných vlastníkov lesov (lesných porastov) v katastri našej obce o podmienkach ďalšieho obhospodarovania týchto lesných porastov v zmysle Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Zároveň bude možnosť získať informácie o finančných nákladoch spojených s obhospodarovaním lesných porastov pod záštitou URBARIÁTU.

Počet osôb, ktoré sa môžu na stretnutí zúčastniť, je limitovaný, preto prosíme, ak je to možné, za viacerých vlastníkov ustanoviť kompetentného zástupcu.

2.

Oznamujeme občanom, že dňa 20. 05. 2021 t.j. štvrtok bude v našej obci zber elektroodpadu ako sú práčky, chladničky, mikrovlnky, kanvice, televízori, počítače, mobily, rádiá, elektrické hračky a rôzne iné elektrospotrebiče. Prosíme občanov, aby elektroodpad sústreďovali popri ceste alebo odviezli na zberný dvor.

3.
V stredu t.j. 19. 05. 2021 bude v našej obci zber plastov. Prosíme občanov, aby vrecia s plastami sústreďovali pri svojich popolniciach najneskôr v utorok večer.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img