Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 13. 07. 2021

1.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov:

od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu „deti bez daňového bonusu“, táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré treba doniesť na Obecný úrad v Oravskej Lesnej.

Ďalšie doklady, ktoré bude treba doložiť podľa potreby sú buď:

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

2.

Zajtra t.j. piatok 16.07.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.

Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OÚ, v čase od  13:00 do 14:30 hod.

3. 

Čistiareň peria Liesek

Ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt.

Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkakú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Pre vaše  perie  prídu  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a oni prídu  k vám. Kto zavolá na telefónne číslo  dnes dostane  darček  zdarma ku objednávke.

4.

Súkromná podnikateľka z Poľska Ewelina ponúka na predaj:

čerešne na zaváranie 2,20 € za kg, marhule na zaváranie 2,20 € za kg, uhorky nakladačky 0,80 € za kg, jahody 3 € za 2 kg a rôzne iné druhy ovocia a zeleniny, sušené ovocie.

5.

Súkromná firma z Komárna ponúka na predaj rôzne druhy šiat, blúzok, dámske a pánske nohavice, trička a kraťasy.

6.

Súkromný predajca zo Sládkovičova ponúka na predaj hračky, klobúky a ozdobné obrusy.

7.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Námestovo od dnes 15.07.2021 od 15:00 hod.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img