Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 06. 04. 2021

1.

Zelená lekáreň v našej obci oznamuje, že od dnešného dňa t.j. utorok 06. 04. 2021 bude otvorená od 07:00 hod. do 15:00 hod.

prestávka bude v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod.

2.

Oznamujeme občanom, že v stredu t.j. 07. 04. 2021 bude v našej obci zber plastov. Prosíme občanov, aby vrecia s plastami sústreďovali pri svojich popolniciach najneskôr do dnešného večera.

 

3.

Súkromný chovateľ Vám oznamuje, že si môžete objednať:

15 týždňové mládky,

alebo

ročné červené sliepky

Objednávky môžete nahlásiť na tel. č. 0903 239 749

4.

Upozorňujeme občanov, že na úradnej tabuli na stránke obce alebo na úradnej tabuli na budove obecného úradu je vyvesená Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo: https://oravskalesna.sk/wp-content/uploads/2021/03/V%C3%BDzva-na-zabezpe%C4%8Denie-odborn%C3%A9ho-hospod%C3%A1renia-v-lesoch-a-podanie-n%C3%A1vrhu-na-z%C3%A1pis-do-evidencie-lesn%C3%BDch-pozemkov.pdf

v ktorej sú uvedené lesné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Oravská Lesná na Lesnom celku Paráč

Okresná úrad Námestovo, PLO v súlade s § 51d ods. 2 zákona o lesoch vyzýva vlastníkov lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (na Okresný úrad Námestovo, PLO) oznámenie o zabezpečení odborného lesného hospodárenia v lesoch a podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

V prípade záujmu sa môžete informovať aj u p. Brňáka na tel. č. 0915 832 395

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img