Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 04. 03. 2021

1.

Súkromný chovateľ, ktorý Vám vozí živú hydinu Vám ponúka možnosť si objednať farebné mládky nosnice. Bližšie informácie získate na tel. č. 0903 239 749

Nosnice budú dovezené po dohode so zákazníkom.

2.

Testovanie dňa 06. 03. 2021

Do ZŠ (1. stupeň) a do MŠ môže nastúpiť iba dieťa, ktorého aspoň 1.zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti má negatívny test nie starší ako 7. dní. (uznesenie vlády č. 77 zo dňa 5.2.2021 časť C –bod 16)

Testovanie na COVID 19 antigénovými testami bude v našej obci dňa 06. 03. 2021 (sobota) v telocvični kultúrneho domu s následným harmonogramom:
8,00 hod. – 12,00 hod. určené pre verejnosť aj pre rodičov detí ZŠ (1. stupeň) a MŠ
12,00 hod.  – 13,00 hod. prestávka
13,00 hod. – 16,30 hod. určené pre verejnosť aj pre rodičov detí ZŠ (1. stupeň) a MŠ

Kópiu negatívneho testu doručia triednym učiteľkám iba tí rodičia, ktorí sa testovali na inom mieste ako v našom MOM v KD v Oravskej Lesnej.

Aktuálnu situáciu, konkrétne množstvo čakajúcich ľudí na testovanie si budete môcť zistiť na internetovom odkaze, ktorý bude zverejnený na stránke našej obce a Facebooku.

3.

Práve prebieha Sčítanie obyvateľov 2021.  Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte seba a pomôžte sčítať sa aj svojím blízkym, aby ste splnili svoju zákonnú povinnosť sčítať sa.

Sčítanie obyvateľov prebehne do 31. marca 2021.

 

Do dotazníka uvádzate údaje aktuálne k 31. 12. 2020, t. j. ku koncu minulého roka

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorý majú v  Slovenskej  republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk, na webovej stránke obce Oravská Lesná   alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obecný úrad  alebo na call centrum 02/20 92 49 19.

Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú. Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a pomoc.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img