Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 03. 05. 2021

1.

ODPIS ELEKTROMETROV!
Od 3.5.2021 do 10.5.2021 sa v obci Oravská Lesná bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie(elektromerov). Žiadame preto občanov aby si v týchto dňoch pozatvárali psov a sprístupnili odberné miesta k odpočtu. Ďakujeme. S pozdravom Marek Hochholzer SSD/stengl a.s.

2.

Pošta ZATVORENÁ!

Oznamujeme občanom, že zajtra 04.05.2021 (t.j. utorok) bude pošta v Oravskej Lesnej ZATVORENÁ!

3.

Pozemkové spoločenstvo oznamuje!

Výbor Urbariátu pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná na svojom zasadnutí 14.04.2021 a 29.04.2021 NEODSUHLÁSIL  prevzatie súkromných lesných pozemkov pod správu spoločenstva.

Ako dôvod uviedol neprimerané náklady spojené s financovaním správy lesných pozemkov súkromných vlastníkov ,ktoré by spôsobili vysokú stratu pri hospodárení spoločenstva.

Na akékoľvek otázky Vám  odpovede poskytnú na tel:číslach 0908 516 177 a  0905 306 546

4. 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku  2021/2022

Materská škola oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku  2021/2022 sa uskutoční v dňoch od 3. 5. do 16. 5. Rodičia môžu svoje dieťa zapísať prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdu na webovej stránke materskej školy. Po vyplnení a odoslaní prihlášky  príde  rodičom potvrdzujúci e-mail. Údaje musia byť vyplnené na základe rodného listu.

Pre deti, ktoré dosiahnú päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti, ktoré materskú školu už navštevujú sú prijaté automaticky.

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img