Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 02. 07. 2021

1.

Súkromní podnikatelia ponúkajú na predaj:

nektarinky, hrušky, hrozno, slivky, nové zemiaky, paradajky, papriku, baranie rohy, šalátové uhorky, červený melón

2. 

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t. j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam tvorí prílohu tejto výzvy.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img