HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Obec Oravská Lesná v spolupráci so sociálnou komisiou HĽADÁ DOBROVOĽNÍKOV na pomoc ľuďom z obce, ktorí sú počas šírenia ochorenia COVID-19 odkázaní výlučne na pomoc druhých a nemajú blízkych ani príbuzných, ktorí by im pomohli so zabezpečením liekov, prípadne nákupu.
Kto by mal záujem o pomoc týmto ľuďom, nech sa nahlási na tel. číslo: 0907 027 656
ĎAKUJEME