E-mailová adresa obce na doručenie oznámení pre voľby do NR SR v roku 2020

E-mailová adresa obce na doručenie oznámení pre voľby do NR SR v roku 2020 (pdf)