E-mailová adresa obce Oravská Lesná pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

E-mailová adresa obce Oravská Lesná na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020:

obecnyurad@oravskalesna.sk