E-mailová adresa obce Oravská Lesná na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019

E-mailová adresa obce Oravská Lesná na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby prezideta SR v roku 2019