Dôležitý OZNAM !!! – Čipovanie smetných nádob

Dôležitý OZNAM !!!
Oznamujeme všetkým občanom, že z dôvodu čipovania smetných nádob na komunálny odpad, sú povinní do konca februára 2024 označiť svoje smetné nádoby súpisným číslom (číslom domu).
O termíne začiatku čipovania ako aj o spôsobe jeho vykonávania budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu ako aj stránky obce.
Vďaka čipovaniu nádob získame skutočný prehľad o ich počte, rozmiestnení a reálnych vývozoch komunálneho odpadu. Budeme efektívnejšie monitorovať vývozcu odpadov a spravodlivejšie určiť výšku poplatku za komunálny odpad.
Po ukončení celého procesu čipovania už nebude vyvážaný odpad z nádob, ktoré nemajú pridelený svoj jedinečný RFID čip.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img