Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná – Návrh

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img