Dodatočné povolenie stavby – rodinný dom

Dodatočné povolenie stavby (pdf)