Dodatočné povolenie stavby rodinného domu

Dodatočné povolenie stavby – Murínovci