Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo, pozemkového a lesného odboru

Dočasná úradná tabuľa

Výzva na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch a podanie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov